Tag: #sit2015

  • SkoleIntraTræf i Kolding 2015

    SkoleIntraTræf i Kolding 2015

    Jeg er taget til Kolding igen i år, og skal inspireres og gøres klogere på IT og folkeskolen. Jeg deltager på den del af træffet, der er planlagt for “undervisere”. Thomas Illum Hansen er igang med at indlede træffet med et foredrag om “Digitale læremidler, didaktik og dannelse”. … og jeg har lige udfyldt en…